ســــجــــــنــــــــ

لعنت خدا بر...

جمعه, ۱۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۶:۴۱ ق.ظ

خداوندا !

لعنت کن اولین ظالم را که پایه گذار سقیفه شد و غصب کرد حق دین را و پایه گذاری کرد گمراهی و جهل را !

و لعنت کن آن ملعونی که او را یاری کرد و به خانه دختر رسول خدا هجوم آورد و حرمت اهل بیت را هتک نمود و انحراف امت را نهادینه کرد!

و لعنت نما قوم به جهالت برگشته ای را که سقیفه را درس و سقیفه چیان را آموزگار خود قرار دادند که اباعبدالله را شهید نمودند و حرمت اهل بیتش را هتک کردند و دین را به بازی گرفتند....

خداوندا!

لعنت کن تابعین و محبین سقیفه را که با صدای بلند و گوش خراش شان  نمی گذارند ندای هدایت غدیر به گوش جهانیان برسد !

خداوندا برسان الساعه منتقمت را ...

.

.

#اربعین

موافقین ۶ مخالفین ۱ ۹۶/۰۸/۱۹
پسر انسان