ســــجــــــنــــــــ

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

تو در بلندترین نیزه منزلت کردی

به این بهانه مگر سایه ی سرم باشی

.

.

.

کاروان مخدرات به راه افتاده اند

همه هستند

حرمله

شمر

سنان

و زینب

و سر...

موافقین ۱۷ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۴ ، ۱۱:۰۰
پسر انسان