ســــجــــــنــــــــ

مگر تو قول ندادی برادرم باشی؟!!

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰ ق.ظ

تو در بلندترین نیزه منزلت کردی

به این بهانه مگر سایه ی سرم باشی

.

.

.

کاروان مخدرات به راه افتاده اند

همه هستند

حرمله

شمر

سنان

و زینب

و سر...

موافقین ۱۷ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۰۳
پسر انسان