ســــجــــــنــــــــ

غریبی و اسیری و غم یار..

دوشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۵، ۰۴:۵۵ ق.ظ


همه با کاسه شیر آمده بودند امشب


غیر عباس که با کاسه آب آمده بود..

.

.

و از امروز زینب می ماند و یتیمی...

فعلا برادر دارد زینب

غم ندارد....

موافقین ۲۱ مخالفین ۰ ۹۵/۰۴/۰۷
پسر انسان